B I O G R A F I

Siden 1975 har jeg bl.a. undervist i værkstedsfag, og det var her, jeg opdagede mulighederne i det smeltede metal. Uanset om det var tinsoldater eller en olielampe, var det lige fascinerende, hver gang formen blev åbnet. Fascinationen af selve støbeprocessen, den forvandling der sker fra det glødende bronze til den endelige form, er noget af drivkraften i mit arbejde med skulpturen. Jeg prøver at give skulpturen et budskab, den skal fortælle noget, ellers har den ingen berettigelse. Det er vigtig for mig, at der i skulpturen er en historisk sammenhæng, skulpturen skal opsamle den menneskelige erfaring. Samtidig skal skulpturen være i balance, fange øjet og være magisk i sit udtryk.

Materialet er en legering af kobber og tin. Tinindholdet gør det muligt at polere overfladen, så man næsten kan se ind i skulpturen. I mine skulpturer prøver jeg at skabe en blanding af abstrakt og figurativ form. Inspirationen til mine skulpturer finder jeg for det meste i den kristne begrebs- og symbol verden, men også i den græske mytologi, sagn og legender.