Velkommen til
Tovekk


Velkommen til min verden af sten og drivtømmer.

Velkommen her på "nettet" og i Galleriet.

Se evt. biografi for lidt mere om mig og min kunst.